Välkommen!
 
Här kan du ansöka om plats i förskola eller fritidshem.
 
Ansök om plats för ditt barn/dina barn senast fyra månader före det datum du vill ha plats. Sökande får placering i någon av kommunens förskolor så snart det finns plats.
 
De uppgifter som lämnas i samband med ansökan kommer att registreras i ett databasregister i Melleruds Kommun. Uppgifterna som registreras behövs för administration, statistik, beslut om plats samt debitering av avgift.
Uppgifterna behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL) och du har rätt att begära utdrag av personuppgifterna efter skriftlig begäran.
 
Läs mer om våra regler och taxan här.
 
Melleruds Kommun
Kultur- och utbildningsförvaltningen
 
Klicka på "Ansök om plats" för att skicka in dina uppgifter
 
 


Close Help